BIP - Przedszkole nr 16 - Integracyjne w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 16 - Integracyjne w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
sprawozdania opisowe 2009-2011

 

 

Dział 801 - Oświata i wychowanie

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania:

1a. Numer zadania:

2. Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3. Okres realizacji zadania: 2011 r.

4. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

przedsięwzięcia:

5. Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 1

Obieraczka do ziemniaków i drzwi antywłamaniowe

6060

środki budżetowe

17.000

17.000

17.000,00

100,00 %

P Nr 3

Szatkownica do warzyw

6060

środki budżetowe

10.000

4.472

4.471,05

99,98 %

P Nr 7

Laptop

6060

środki

budżetowe

3.500

3.500

3.500,00

100,00 %

P Nr 8

Zestaw komputerowy

i instalacja systemu alarmowego

6060

środki budżetowe

3.500

13.855

13.855,00

100,00 %

P Nr 9

Klimatyzacja do kuchni

6060

środki

budżetowe

7.000

7.000

6.999,93

100,00 %

P Nr 13

Stół stalowy do kuchni

6060

środki

budżetowe

6.000

6.764

6.763,77

100,00 %

P Nr 16

Kuchnia gazowo- elektryczna

6060

środki

budżetowe

5.000

5.500

5.498,10

99,97 %

P Nr 17

Kuchnia gazowa

6060

środki

budżetowe

10.000

10.000

9.950,00

99,50 %

P Nr 18

Okap kuchenny i obieraczka do ziemniaków

6060

środki

budżetowe

14.142

10.957

10.956,30

99,99 %

P Nr 19

Zmywalnia

do kuchni

6060

środki

budżetowe

6.500

6.500

6.500,00

100,00 %

P Nr 20

Patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

5.500

5.500

5.500,01

100,00 %

P Nr 21

Kuchnia gazowa

6060

środki

budżetowe

3.600

3.600

3.600,00

100,00 %

P Nr 25

Stół stalowy do kuchni

6060

środki

budżetowe

4.500

4.629

4.628,54

99,99 %

P Nr 26

Zestaw komputerowy

6060

środki

budżetowe

4.500

4.500

4.500,00

100,00 %

 

 

Razem:

 

   

 

100.742

 

103.777

 

103.722,70

 

99,95 %

 

 

6. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

 

P Nr 3 – środki w wysokości 5.528 zł zostały przesunięte na § 4270 – zakup usług

remontowych /zgodnie z faktycznymi potrzebami/ ; zrezygnowano z zakupu

planowanych: szafy stalowej i stołu stalowego do kuchni i zakupiono

szatkownicę do warzyw;

P Nr 8 – w planie pierwotnym zaplanowano tylko zestaw komputerowy, natomiast

w trakcie roku z § 4010 – wynagrodzenia przesunięto środki na instalację

systemu alarmowego;

P Nr 13 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

zadania;

P Nr 16 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

zadania;

P Nr 18 – paragraf został zmniejszony z tytułu realizacji zadań po niższych kosztach

niż planowano; niewykorzystane środki przeznaczono na wydatki bieżące;

P Nr 25 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

zadania;

 

7. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

8. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9. Stopień realizacji programu wieloletniego: nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Patrycja Sznura, dnia: 2012-11-20
utworzony: 20-11-2012 / modyfikowany: 28-11-2012
wprowadził(a): Patrycja Sznura
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 16 - Integracyjne w Chorzowie 2018, kontakt: przedszkole16@o2.pl